Vai trò của chỉ dẫn địa lý đối với nông sản hạt điều Bình Phước

Khái niệm chỉ dẫn địa lý

“Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu có thể nhận biết được dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc được xác định, hoặc là từ khu vực, hoặc là từ địa phương, hoặc là từ vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”.

Sử dụng chỉ dẫn địa lý là gì?

Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây:

– Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

– Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;

– Nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

Chỉ dẫn địa lý đối với nông sản

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với nông sản là việc Nhà nước ban hành các quy định về điều kiện, trình tự thủ tục bảo hộ đối với các nông sản (trong lĩnh vực nông nghiệp) và các cơ chế có liên quan bảo đảm và bảo vệ quyền của chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đối với nông sản.

Vai trò của chỉ dẫn địa lý đối với nông sản

Thứ nhất, bảo vệ quyền lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Thứ hai, nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản địa phương.

Thứ ba, thúc đẩy kinh tế địa phương, vùng, lãnh thổ.

Logo chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phướcạt điều rang muối.
Logo chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước

Chỉ dẫn địa lý “hạt điều Bình Phước” là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm hạt điều có nguồn gốc, xuất xứ từ một số khu vực địa lý của tỉnh Bình Phước và có danh tiếng, chất lượng đặc thù do điều kiện tự nhiên và bí quyết sản xuất của người dân, doanh nghiệp quyết định. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “hạt điều Bình Phước” gồm hạt điều nguyên liệu, hạt điều nhân và hạt điều rang muối.

Vai trò của chỉ dẫn địa lý hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng và nâng cao giá trị thương hiệu hạt điều cũng như phát triển bền vững cây điều Bình Phước. Đồng thời, giúp doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hạt điều Bình Phước gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *