Khái niệm chỉ dẫn địa lý, nông sản, bảo hộ chỉ dẫn địa lý với nông sản là gì?

Khái niệm chỉ dẫn địa lý

“Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu có thể nhận biết được dùng để chỉ sản

phẩm có nguồn gốc được xác định, hoặc là từ khu vực, hoặc là từ địa phương, hoặc là từ vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”.

Khái niệm nông sản

Theo Hiệp định nông nghiệp của Tổ chức thương mại thế giới, mặc dù không đưa ra khái niệm cụ thể nhưng căn cứ vào phụ lục về các nhóm hàng nông nghiệp, nông sản được hiểu với phạm vi khá rộng gồm mọi loại hàng hóa có nguồn gốc từ sản xuất nông nghiệp.

Theo từ điển Tiếng việt, nông sản là sản phẩm nông nghiệp như thịt, trứng, rau, hoa quả (nói khái quát); thu mua nông sản. Theo tác giả hiểu nông sản là các sản phẩm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Khái niệm bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với nông sản?

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với nông sản là việc Nhà nước ban hành các quy định về điều kiện, trình tự thủ tục bảo hộ đối với các nông sản (trong lĩnh vực nông nghiệp) và các cơ chế có liên quan bảo đảm và bảo vệ quyền của chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đối với nông sản.

Ý nghĩa của việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với nông sản

Thứ nhất, bảo vệ quyền lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng

Thứ hai, nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản địa phương

Thứ ba, thúc đẩy kinh tế địa phương, vùng, lãnh thổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *