08-08-2019

Privacy Policy Online

 

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Không thu thập thông tin của khách hàng nếu chưa được sự đồng ý, các đơn hàng quý khách đặt hàng sẽ được lưu trữ và không chia sẻ với bất kỳ đối tác nào khác.

 

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

K’House chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đến khách hàng các sản phẩm mới, thông báo đơn hàng hoặc chương trình khuyến mãi đến với khách hàng.

Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

 

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

K’House sẽ lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như thông tin thẻ ngân hàng, thông tin địa chỉ..v.v..

 

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

K’House lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

 

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và điều chỉnh

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu K’House cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu, K’House hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng

07 939393 68
khousebp@gmail.com
Contact