08-08-2019

Biểu phí giao hàng, hủy hàng

  • Phí giao hàng  

Cập nhật theo trên website

Nhân viên bán hàng Online và Sale admin nên in biểu phí giao hàng dán ở nơi dễ thấy để tư vấn cho Khách hàng chính xác về giá.

Phí hủy hàng

Khi giao hàng đến nơi yêu cầu, khách không nhận hàng và hủy đơn hàng. Quý khách vui lòng thanh toán chi phí vận chuyển theo quy định của các đơn vị vận chuyển.

07 939393 68
khousebp@gmail.com
Liên hệ