Combo 3 túi Hạt điều 200gr bất kỳ – tặng 2 túi Hạt điều 40gr

435,000

( Ghi chú lại vị hạt điều bạn chọn trong phần đơn đặt hàng)

Sale nốt chốt năm – Nhà K tặng bạn Combo mua 2 túi loại 200gr tặng 2 túi hạt điều loại 22gr vị tự chọn bất kỳ.

Combo 3 túi Hạt điều 200gr bất kỳ – tặng 2 túi Hạt điều 40gr

435,000

Danh mục: