20-08-2019

Cách thức thanh toán

Bạn có thể chọn một trong hai cách sau đây:

  • Dưới 1 triệu đồng: Thu hộ COD trên toàn quốc.
  • Trên 1 triệu đồng: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
  • Thông tin tài khoản:

-Tên tài khoản: CONG TY CO PHAN K HOUSE

-Số tài khoản:7201101123007 . Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Đồng Nai

07 939393 68
khousebp@gmail.com
Liên hệ